wtorek, 29 września 2015

Dzień Głośnego Czytania


"           ...Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
                                                                                        Wisława Szymborska

            Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który obchodzony jest 29 września stał się kolejną okazją do zaproszenia dzieci  do biblioteki. Uczestnikami spotkania były przedszkolaki z obu grup oraz uczniowie  klas I, IIa, IIb  szkoły podstawowej.
            Człowiek nie rodzi się czytelnikiem, trzeba w nim obudzić zamiłowanie do sięgania po książki. Skutecznym tego sposobem jest głośne czytanie dzieciom.
Zalet czytania jest bardzo wiele i warto o nich pamiętać: uczą myślenia, relaksują, pobudzą wyobraźnię, rozwijają umiejętność wysławiania się, wzbogacają słownictwo. Jednym słowem, z czytania wypływa samo dobro.
            Tradycją stało się, iż w Dniu Głośnego Czytania bajki dzieciom w naszej bibliotece czytają zaproszeni goście.
Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu:
Pani Dagmara Preisner - Zastępca Burmistrza w Strzyżowie
Pani Małgorzata Cyran - Pracownik Biblioteki w Strzyżowie
Pani Małgorzata Ochab - Nauczyciel ZS w Godowej
Pani Katarzyna Paszek - Nauczyciel ZS w Godowej
Pani Jadwiga Stanek - Pracownik Przedszkola w Strzyżowie
Pan Józef Maźnicki - Prezes Roksany w Strzyżowie
Ksiądz  Paweł Pietraszek - Wikariusz Parafii Godowa
            Nasze spotkanie rozpoczęła wyróżniona laureatka ubiegłorocznego Konkursu Pięknego Czytania w Rzeszowie : Ania Malec z kl. IIa, która zaprezentowała wiersz L.J. Kerna. W dalszej części spotkania nasi Goście czytali wiersze znanych autorów             w kolejności ustalonej drogą losowania.
            Radość i zainteresowanie jakie towarzyszyły dzieciom podczas wspólnej lektury potwierdzają słowa wielkiej poetki - czytanie to wspaniała zabawa!
poniedziałek, 28 września 2015

Lekcja biblioteczna dla klasy IV

          "Poznajemy ciekawe książki dla czwartoklasistów" to temat lekcji bibliotecznej dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej, która odbyła się w dniu 22 września. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z katalogiem bibliotecznym dla dzieci           i młodzieży, poznali poszczególne działy beletrystyki dla dzieci oraz znaczenie symboli na karcie książki. 
Na stołach zaprezentowane zostały  książki odpowiadające zróżnicowanym zainteresowaniom dzieci, których treść została skrótowo omówiona. 
        Celem przeprowadzonej lekcji było rozbudzenie zainteresowania czytelniczego oraz wyrobienie  umiejętności samodzielnego poszukiwania interesujących książek. 
Lekcja zakończyła się testem sprawdzającym znajomość tytułów książek dla dzieci         i młodzieży, a trzy najlepsze rozwiązania  zostały nagrodzone. Taka forma działalności biblioteki z pewnością przysłuży się promocji czytelnictwa i książki.


wtorek, 22 września 2015

Jak cię widzą, tak cię piszą - lekcja biblioteczna dla kl. III gimnazjum

            We czwartek 17 września w ramach Tygodnia Wychowania odbyła się lekcja     w bibliotece dla klasy III gimnazjum. Spotkanie pod hasłem "Jak cię widzą, tak cię piszą", dotyczyło zasad dobrego wychowania, sposobu bycia, zachowania się i ogłady towarzyskiej w życiu codziennym.
Problemy poruszane w trakcie lekcji uświadomiły uczniom, że czasem wygląd może mylić, dlatego nie wolno nikogo oceniać po wyglądzie, lecz po jego sposobie bycia. Uczniowie zauważyli, że zachowanie się zgodnie z zasadami dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi.
W dalszej części spotkania młodzież odpowiadała na losowo wybrane pytania dotyczące zachowania się w konkretnej sytuacji. Udzielane odpowiedzi świadczyły, że gimnazjaliści znają i przestrzegają zasady dobrego wychowania oraz chcą te reguły wprowadzać w swoje młode życie.
Lekcja zakończyła się trzyminutowym quizem sprawdzającym umiejętność słuchania     i wykonywania poleceń.