wtorek, 10 kwietnia 2018

Wiosna w przedszkolu


            W miniony poniedziałek, 9 kwietnia biblioteka gościła dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie oraz dzieci z Przedszkola                  w Godowej wraz z opiekunami. Z uwagi na brak miejsca w bibliotece, spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej. Tematem przewodnim spotkania była wiosna.
            Pani Justyna Szopa w sposób interesujący przedstawiła adaptację wiersza:           " Wiosna" z zastosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - symbole PCS. 
            Modyfikacja zagadek - to kolejne wyzwanie dla przedszkolaków. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi oraz aktywność na zajęciach nagrodą dla dziewczynek było malowanie twarzy, a dla chłopców naklejki.
            Pani Agnieszka Lubaś- Czarnik w ciekawy sposób zaprezentowała wiersz J.Brzechwy:  "Kwoka" z wykorzystaniem rekwizytów .
            Celem spotkania było rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wytworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami oraz atmosfery wzajemnej życzliwości.


sobota, 24 marca 2018

Lekcja biblioteczna w klasie III


            Wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy to utwory, które chętnie czytane są przez dzieci, młodzież i dorosłych. Wiersze do dziś bawią i wzruszają kolejne pokolenia czytelników.
            Uczniowie z klasy III szkoły podstawowej mieli okazję wziąć udział w lekcji bibliotecznej do której, poprzez czytanie wierszy autorów, przygotowywali się przez dwa tygodnie. Temat lekcji brzmiał:" Znam wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima", a celem lekcji było sprawdzenie znajomości wierszy poetów, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz zachęcenie dzieci do czytania.
Uczniowie wykazali się dużą znajomością poezji dziecięcej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, toteż obdarowani zostali licznymi nagrodami.