piątek, 24 kwietnia 2015

Czytam, bo lubię


           W środę, 22 kwietnia, w Świetlicy Wiejskiej w Godowej odbyło się spotkanie uczniów kl. IV należących do Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. To pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu ,,Ja czytam”, którego celem jest m.in. uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży. Punktem wyjścia do dyskusji na temat ,, Takie są moje granice” stała się bajka Roksany Jędrzejewskiej–Wróbel pt. ,,Trzy obrotne świnki” pochodząca ze zbioru ,,Siedmiu wspaniałych”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i odważnie wypowiadali się na temat: czemu warto stawiać granice, dlaczego to ważne dla mnie, dla mojej rodziny oraz szkoły. Spotkanie zakończyło się wyciągnięciem z prowadzonej rozmowy kilku ważnych wniosków oraz wyborem kolejnej pozycji czytelniczej, której poświęcone zostanie następne spotkanie.


środa, 22 kwietnia 2015

Spotkanie z Biblią


                        „Zachęcam was, byście codziennie poświęcili kilka minut na lekturę                               Ewangelii i zobaczyli, co się wydarzy”
                                                                                              Papież Franciszek

            W ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Światowego Dnia Książki           w Bibliotece w Godowej zaprezentowano wystawę, lansującą najważniejsza książkę nie tylko        w świecie, ale w życiu każdego człowieka - Biblię. 
Biblia zawiera słowa, które pochodzą od Boga i chociaż jest obecna w każdym domu, wielu z nas rzadko po nią sięga. Tydzień Biblijny był najlepszą okazją, aby przypomnieć sobie o tym.         
            Na spotkaniu czytelniczym dla przedszkolaków  prezentowano czytanki z ”Biblii              w obrazkach dla najmłodszych”. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o stworzeniu świata, Adamie i Ewie, Kainie i Ablu,  Arce Noego i inne. Aby zmotywować wszystkich do czytania Biblii, dzieci na następne spotkanie mają przygotować dowolny fragment z Biblii              i opowiedzieć go, a za najładniejsze wypowiedzi przewidziane są nagrody.
 

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Spotkanie członków Stowarzyszenia „Tak Życiu”


            W niedzielę 19 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Godowej odbyło się spotkanie dla dzieci    i rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Tak Życiu”. 
Po uroczystym powitaniu przybyłych rodzin i zaproszonych gości, organizatorzy omówili sprawy bieżące i organizacyjne stowarzyszenia. W dalszej części spotkania uczestnicy wykonywali  kotyliony patriotyczne i flagi narodowe, przygotowując się w ten sposób do obchodów Święta Flagi Państwowej - 2 maja.
            Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.